Skip to content

Regulacja nerkowej Na-K-ATPazy u szczurów. Rola naturalnych hormonów mineralnych i glukokortykoidowych.

1 rok ago

241 words

Zarówno mineralo-jak i glukokortykoidy stymulują nerkową ATPazę Na-K, ale ich względna rola w regulacji enzymu pozostaje kontrowersyjna. W tym badaniu zmierzyliśmy aktywność Na-K-ATPazy w korowym kanale zbiorczym (CCT) szczurów z adrenalektomią zastąpionych rodzimym mineralokortykoidem (aldosteronem) lub glukokortykoidem (kortykosteronem) w dawkach obliczonych w celu uzyskania wcześniej określonych fizjologicznych stężeń tych hormonów (5). ng X dl-1 i odpowiednio 5 mikrogramów X dl-1). Osiągnięto to przez ciągłe dostarczanie aldosteronu (1 mikrogram X 100 g-1 X d-1) z osmotycznej minipompy lub kortykosteronu (2 peletki po 20 mg każdy), wszczepiane podskórnie albo przy adrenalektomii, albo 7 d później, gdy Na- Aktywność K-ATPazy osiągnęła swój najniższy poziom. Zdiagnozowane po adrenalinie szczury, które nie otrzymały wymiany hormonalnej i zwierzęta nienarażone na nadnercza, służyły jako kontrole. CCT wybrano, ponieważ zawiera najwyższe stężenie miejsc wiązania dla obu hormonów. Aktywność Na-K-ATPazy spadła o 52% w CCT u nie leczonych szczurów po adrenalektomii po 7 dniach i pozostała niezmieniona w późniejszym czasie. Fizjologiczne zastępcze dawki aldosteronu zapobiegały temu spadkowi i przywracały aktywność enzymu po tym, jak pozwolono mu zmniejszyć się maksymalnie po ablacji nadnerczy, podczas gdy podobne zastąpienie kortykosteronu było bezskuteczne. Obserwacje te sugerują, że w warunkach fizjologicznych Na-K-ATPaza w CCT, prawdopodobnym docelowym segmencie nefronowym obu hormonów, jest pod kontrolą mineralokortykoidu, a nie w postaci glukokortykoidów.
[podobne: puls życia 2 sprawdziany układ pokarmowy, szczepionka błonica tężec krztusiec, zespol klinefeltera ]

0 thoughts on “Regulacja nerkowej Na-K-ATPazy u szczurów. Rola naturalnych hormonów mineralnych i glukokortykoidowych.”