Skip to content

Oznaczanie ilościowe adduktów cis-diamminedichloroplatyny II (cisplatyna) -DNA z pacjentami z rakiem jąder i jajnika otrzymującymi chemioterapię cisplatyną.

1 rok ago

247 words

Uważa się, że aktywność przeciwnowotworowa cis-diamminedichloroplatyny II (cisplatyna) jest związana z jej kowalencyjnym oddziaływaniem z DNA, gdzie głównym produktem wiążącym DNA jest śródbłonowy N-dwukleszczowy addukt na sąsiadujące deoksyguanozyny. Zastosowano nowy test immunologiczny do ilościowego oznaczenia tego adduktu w kożuszku leukocytarnym DNA od pacjentów z jądrem i rakiem jajnika poddawanych terapii cisplatyną. 44 ze 120 próbek pobranych od 45 pacjentów z cisplatyną miało wykrywalne addukty cisplatyny-DNA. Nie wykryto żadnych adduktów w 18 próbach DNA pobranych z normalnych kontroli, pacjentów poddanych innej chemioterapii lub pacjentów przed leczeniem. Ilość mierzalnych adduktów wzrosła w funkcji skumulowanej dawki cisplatyny. Obserwowano to zarówno podczas powtarzanej codziennej infuzji leku, jak i długotrwałych, powtarzanych 21-28 cykli podawania. Te wyniki sugerują, że usuwanie adduktu jest powolne, chociaż tkanka ma stosunkowo szybki obrót. Pacjenci otrzymujący cisplatynę po raz pierwszy w cyklach 56-dniowych oraz ci, którzy otrzymali duże dawki cisplatyny jako reżim ratunkowy , nie kumulowali adduktów tak szybko, jak pacjenci po pierwszym chemioterapii w cyklach 21- lub 28-dniowych. Dane dotyczące odpowiedzi na leczenie, ocenione dla 33 pacjentów leczonych cisplatyną, wykazały dodatnią korelację między tworzeniem się adduktów DNA a reakcją na terapię lekową. Jednak do potwierdzenia tej zależności będzie wymagane więcej danych. Dane te pokazują, że specyficzne immunologiczne sondy można łatwo zastosować do ilościowego oznaczania adduktów DNA u pacjentów poddawanych chemioterapii raka.
[patrz też: puls życia 2 sprawdziany układ pokarmowy, słodkawy sok z brzozy, puls życia 2 sprawdziany ]

0 thoughts on “Oznaczanie ilościowe adduktów cis-diamminedichloroplatyny II (cisplatyna) -DNA z pacjentami z rakiem jąder i jajnika otrzymującymi chemioterapię cisplatyną.”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: stomatolog zielona góra[…]