Skip to content
1 rok ago

171 words

width=300W przeciwieństwie do myszy Xrcc2 wykazujących śmiertelność zarodkową, zmniejszony rozmiar i nieprawidłowości morfologiczne, myszy Xrcc2L14P / L14P żyły z nieredukowanym rozmiarem i nie wykazywały możliwej do zidentyfikowania wady rozwojowej innej niż defekty reprodukcyjne. Obserwacje potwierdziły, że Xrcc2 bierze udział w naprawie DSB za pośrednictwem HR. Deans i wsp.  skonstruowali model nokautu Xrcc2, w którym usunięto ekson 3 (86% sekwencji kodującejanXrcc2). U ponad 300 potomstwa krzyżówki heterozygoty nie produkują żadnych myszy Xrcc2, co wskazuje na to, że myszy Xrcc2 są śmiertelnie zarodkowe. Ponadto obserwuje się zarodki Xrcc2 wykazujące opóźnienie wzrostu i nieprawidłowości morfologiczne. W przeprowadzonym badaniu model myszy Xrcc2L14P wykazał, że krzyżówki heterozygoty przekazują mutację potomstwu o normalnych częstotliwościach Mendla (około 1: 2: 1). Myszy Xrcc2L14P / L14P były żywe, a ich wielkość, masa ciała i cechy fizyczne były nieodróżnialne pomiędzy trzema grupami potomstwa.
[przypisy: setaloft skutki uboczne, układ pokarmowy sprawdzian, słodkawy sok z brzozy ]

0 thoughts on “Mutacja punktowa”