Chemioterapia raka trzustki

Neoptolemos i in. (18 marca) przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez Europejską Grupę Badawczą ds. Raka trzustki (ESPAC-1), która wykazała przewagę w zakresie przeżycia w chemioterapii adiuwantowej, ale szkodliwy wpływ chemioradioterapii. Chcielibyśmy podkreślić nieoptymalny charakter radioterapii przeprowadzonej w tym badaniu. Schemat stosowanej chemioradioterapii został zaczerpnięty z próby żołądkowo-jelitowej (GITSG) 2, o której doniesiono w 1985 r., Ale opracowanej we wczesnych latach siedemdziesiątych.

Mięsak zaotrzewnowy

Naszym zdaniem masa opisywana jako liposarcoma myksoidalna i pokazana na obrazach z 29 stycznia w medycynie klinicznej1 nie jest przykładem tego bytu, ale raczej nietypowego guza lipomatycznego (dobrze zróżnicowanego liposarcoma) z wtórnymi cechami myksoidalnymi. Te dwa typy nowotworów różnią się znacznie pod względem topograficznym, grubym, mikroskopowym, genetycznym i prognostycznym, a zatem ich rozróżnienie ma znaczenie.
Juan Rosai, MD
Silvana Pilotti, MD
Istituto Nazionale Tumori, 20133 Mediolan, Włochy

Reforma służby zdrowia i kryzys HIV i AIDS w Afryce Południowej ad

W latach 70. 30 procent wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną było skoncentrowanych w 20 procentach populacji posiadającej prywatne ubezpieczenie. Obecnie około 9 procent PKB kraju wydawane jest na opiekę zdrowotną, a 60 procent tych funduszy ma opiekować się 18 procentami obywateli posiadających prywatne ubezpieczenie. Podobnie odsetek lekarzy pracujących w sektorze prywatnym i opiekujących się pacjentami z ubezpieczeniem wzrósł z 40 procent w latach 1970 do 66 procent dzisiaj. Polityka zdrowotna i reforma służby zdrowia ...

Zobacz też:

puls życia 2 sprawdziany układ pokarmowy schizofrenia paranoidalna rokowania senzop opinie setaloft skutki uboczne układ pokarmowy sprawdzian słodkawy sok z brzozy spieniony mocz puls życia 2 sprawdziany sprawdzian układ pokarmowy puls życia 2 zapalenie mięśni międzyżebrowych leczymed artclinique stopy plasko koslawe syndrom sztokholmski w związku szczepionka błonica tężec krztusiec citodent wrocław zespol klinefeltera układ oddechowy sprawdzian puls życia 2 tasiemiec uzbrojony objawy tsh 3 cia generacja cytologia u dziewicy

ZABURZENIA UKRWIENIA WATROBY

Aby ustalić, czy zwężenie naczyń dystalne w miejscu skutecznej przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA) jest wynikiem zmienionej autoregulacji w hipoperfuzji tętnicy wieńcowej, zbadaliśmy związek tego dystalnego zwężenia naczyń z nasileniem zmian u 20 pacjentów. Stopień uszkodzenia został sklasyfikowany jako umiarkowany, ciężki lub krytyczny (większy niż 1,0, 0,5-1,0 i mniej niż 0,5 mm, odpowiednio). Ilościowe pomiary wieńcowe wykonano w 3, 15 i 30 minut po PTCA, a następnie po śródwiecznej (IC) n...

Najnowsze zdjęcia w galerii pm2gliwice:

331#puls życia 2 sprawdziany układ pokarmowy , #schizofrenia paranoidalna rokowania , #senzop opinie , #setaloft skutki uboczne , #układ pokarmowy sprawdzian , #słodkawy sok z brzozy , #spieniony mocz , #puls życia 2 sprawdziany , #sprawdzian układ pokarmowy puls życia 2 , #bluzy dla par allegro ,